آدرس: تهران، کیلومتر ۲۰ جاده قدیم کرج، شهر قدس، انتهای خیابان امام زاده، کوچه مطهری، کوچه گلرخ،پ ۱۴

تلفن تماس: ۰۲۱۴۶۸۶۶۶۴۵

تلفن تماس: ۰۲۱۴۶۰۷۳۱۶۹

تلفن همراه: ۰۹۱۲۲۱۵۰۸۸۶

ایمیل: info@gearboxsanati.com

کانال تلگرام: gearboxpars@