گیربکس حلزونی

گیربکسهای حلزونی

از یک جفت چرخدنده مارپیچ و حلزون ساخته شده اند. از نوع عمودی هستند و در جاهایی که فضای طولی کم است، مناسب هستند.
صدای بسیار کمی تولید می کنند و در عین حال زیاد گرم می شوند. باید مراقب گرمای بیش از حد آنها بود.
باید دقت کرد که بدون روغن مخصوص به کار گرفته نشوند.
در نسبتهای بالا خودقفل هستند (خروجی نسبت به ورودی قفل است) و بنابر این برای بارهای عمودی مناسب تر هستند.
شفت خروجی تحمل خوبی در برابر بارهای عرضی دارد. البته این بدان معنا نیست که بار عرضی قابل توجهی روی آن قرار بدهیم.
راندمان پایینی دارند و معمولا بین ۳۰ تا ۵۰ درصد توان موتور را تلف می کنند.

rvf ۳۵۶۹۱۴_mo