همه نوشته‌ها در 'گیربکس خورشیدی' اشتراک

گیربکس خورشیدی

گیربکس خوشیدی به صورت طبقه، طبقه ساخته می شوند و در هر طبقه، چرخدنده ورودی در مرکز و تعدادی …