همه نوشته‌ها در 'محصولات' اشتراک

گیربکس حلزونی

گیربکسهای حلزونی از یک جفت چرخدنده مارپیچ و حلزون ساخته شده اند. از نوع عمودی هستند و در جاهایی …

گیربکس خورشیدی

گیربکس خوشیدی به صورت طبقه، طبقه ساخته می شوند و در هر طبقه، چرخدنده ورودی در مرکز و تعدادی …

گیربکس ساده

گیربکس ساده به صورت ترکیبی از جفت چرخدنده های ساده ساخته شده اند. این نوع گیربکسها به صورت شفت …